Hodnotící kritéria a harmonogram výzev pro rok 2022

20. července 2022

V IROP 2 byla schválena sada hodnotících kritérií a harmonogram výzev pro rok 2022.

První výzvy budou vypsány na konci července 2022.

Bližší informace naleznete na tomto odkaze.

Harmonogram výzev IROP