Pracovní skupiny

Pracovní skupina je otevřenou platformou bez právní subjektivity, jejímiž členy se stávají všichni předkladatelé projektových záměrů v dané tematické oblasti. Dalšími členy jsou přizvaní experti v konkrétní tématické oblasti zajišťující odborný dohled a zástupci výkonného týmu nositele ITI PMO. Jednání pracovní skupiny je povinnou fází procesu schvalování projektů ITI. Na tomto jednání je definován soubor projektových záměrů naplňující podmínky dané výzvy nositele ITI.

Proces jednání pracovní skupiny je upraven Statutem a Jednacím řádem Pracovní skupiny Řídicího výboru ITI PMO, ktere jsou přílohami Operačního manuálu nositele.

 

 

Jednání pracovní skupiny

Předškolní vzdělávání

20. 3. 2017- prezentace

 

Stáhnout

Jednání pracovní skupiny

Silniční infastruktura

21. 3. 2017- prezentace

 

Stáhnout 

Jednání pracovní skupiny

Terminály veřejné dopravy

9. 5. 2017- prezentace

 

Stáhnout

Jednání pracovní skupiny

Základní vzdělávání

22. 5. 2017 prezentace

 

Stáhnout

Jednání pracovní skupiny

Střední vzdělávání

12. 6. 2017 - prezentace

 

Stáhnout

Jednání pracovní skupiny

Protipovodňová opatření

22. 8. 2017 - prezentace

 

Stáhnout

Jednání pracovní skupiny

Cyklodoprava

24. 8. 2017 - prezentace

 

Stáhnout

Jednání pracovní skupiny

Modernizace vozového parku

24. 8. 2017 - prezentace

 

Stáhnout

Jednání pracovní skupiny

Dopravní systémy a telematika

24. 8. 2017 - prezentace

 

Stáhnout

Jednání pracovní skupiny

Parkoviště P+R

24. 8. 2017 - prezentace

 

Stáhnout

Jednání pracovní skupiny

Silniční infrastruktura II

27. 11. 2017 - zápis

 Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Silniční infrastruktura III

21. 5. 2018 - zápis

 Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Opatření pro řešení povodní

4. 9. 2017 - zápis

 Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Dopravní systémy a telematika II

21. 5. 2018 - zápis

 Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Terminály a P+R II  (1. jednání)

8. 11. 2018 - zápis

 Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Terminály a P+R II (2. jednání)

22. 11. 2018 - zápis

 Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Předškolní vzdělávání II

31. 7. 2018 - zápis

Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Základní vzdělávání II

31. 7. 2018 - zápis

Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Cyklodoprava II

12. 11. 2018 - zápis

Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Dopravní systémy a telematika III

8. 10. 2018 - zápis

Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Silniční infrastruktura IV

12. 11. 2018 - zápis

Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Silniční infrastruktura V

11. 3. 2019 - zápis

Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Opatření pro řešení povodní II

7. 6. 2019 - zápis

Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Terminály a P+R III

20. 5. 2019 - zápis

Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Nízkoemisní vozidla II

9. 4. 2019 - zápis

Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Silniční infrastruktura VI

9. 9. 2019 - zápis

Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Cyklodoprava III

4. 11. 2019 - prezentace

Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Nízkoemisní vozidla III

25. 10. 2019 - zápis

Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Terminály a P+R IV

4. 11. 2019 - zápis

Stáhnout

Jednání pracovní skupiny

Preference ve veřejné dopravě - Praha

10. 10. 2019 - zápis

Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Silniční infrastruktura VII

2. 6. 2020 - zápis

Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Nízkoemisní vozidla IV

2. 6. 2020 - zápis

Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Terminály a P+R V

2. 6. 2020 - zápis

Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Střední vzdělávání II

9. 6. 2020 - zápis

Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Preference ve veřejné dopravě - Praha II

11. 6. 2020 - zápis

Stáhnout

 

Jednání pracovní skupiny

Silniční infrastruktura VIII

25. 6. 2021 - zápis

Stáhnout

Jednání pracovní skupiny

Terminály a P+R VI

27. 7. 2021 - zápis

Stáhnout