28.3.2018 Jednání Řídicího výboru ITI Pražské metropolitní oblasti