Jednání pracovních skupin ŘV ITI PMO v oblasti dopravy

24.8.2017

Dne 24. 8. 2017 budou na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy probíhat pracovní skupiny k ukončeným výzvám nositele v oblasti dopravy. Bližší informace budou zveřejněty před jednáním