Jednání Řídicího výboru ITI Pražské metropolitní oblasti

28.3.2018

Dne 28. března 2018 proběhne 8. jednání Řídicího výboru ITI Pražské metropolitní oblasti.