Harmonogram výzev nositele a ZS ITI pro rok 2020

31.3.2020
Řídicí výbor ITI Pražské metropolitní oblasti schválil harmonogram výzev nositele a ZS ITI pro rok 2020

dostupný zde: /uploads/assets/harmonogramy-vyzev/Harmonogram výzev nositele ITI a ZS_březen_2020.pdf

Výše alokace ve výzvách může být ještě upravena.