PRAŽSKÁ METROPOLITNÍ OBLAST V ROCE 2023:
BLÍZKO DO ŠKOL, POHODLNĚ DO PRÁCE, BEZPEČNĚ DOMA!

Vize Pražské metropolitní oblasti představuje cílený a žádoucí budoucí stav v časovém horizontu 2023 a v navazujícím období, kdy budou naplňovány stanovené cíle ve Strategii ITI. Pražská metropolitní oblast není homogenním a uceleným prostorem se společnými rysy, naopak se jedná o velmi koncentrované území Prahy s kumulací ekonomických a administrativních funkcí s řadou problémů v oblasti životního prostředí, obklopené prstencem rezidenčního zázemí s požadavky vyplývajícími z dynamicky rostoucího počtu obyvatel.  

Tato situace vyvolává požadavky na přizpůsobování infrastrukturních kapacit a nabídky služeb jak v Praze samotné, tak v jejím zázemí. Vzhledem k intenzivnímu pohybu obyvatel mezi Prahou a obcemi Středočeského kraje je nutné také přizpůsobit infrastrukturu, která obě území vzájemně propojuje. V neposlední řadě je nutné posílit koordinovaný přístup v řešení protipovodňové problematiky, protože se jedná o území propojené povodími hlavních řek.

Zjistit více

 

 

Novinky

Pozvánka na workshopy v rámci spolupráce při přípravě Integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti (ISg ITI PMO) pro období 2021 – 2027

Dovolujeme si Vás pozvat na workshopy konané v rámci spolupráce při přípravě Integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti (ISg ITI PMO) pro období 2021 – 2027. Workshopy se budou věnovat tvorbě strategických cílů a specifických cílů k Návrhové části ISg pro jednotlivé ooblasti. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne jednání on-line skrze platformu MS Teams. Na jednotlivé workshopy se můžete připojit skrze odkazy níže.

Doprava v termínu od 13. 1. 2021 od 9 h- Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Životní prostředí v termínu 13. 1. 2021 od 13 h - Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Vzdělávání, sociální a zdravotní oblast v termínu 14. 1. 2021 od 9 h - Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Cestovní ruch, kulturní a přírodní dědictví v termínu 14. 1. 2021 od 13 h - Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

 

 

 

Mapa vymezení ITI