Protipovodňová opatření

Výše dotační podpory: 150 025 000 KčVýše dotační podpory: 150 025 000 Kč

Prioritní oblast 2:

Ochrana před přírodními riziky

Cíl:

Metropolitní oblast využívající šetrná a přírodně blízká řešení a moderní systémy pro ochranu obyvatel a aktivní předcházení rizikům spojeným s přírodními živly

Zdroj financování:

OP ŽP, PO 1, IP 2, SC 1.3: Zajistit protipovodňovou ochranu v intravilánu

OP ŽP, PO 1, IP 2, SC 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Odkaz na OPŽP: www.opzp.cz

Specifický cíl ITI PMO 2.1: Zabezpečit území před následky povodní

Opatření 2.1.1: Budování protipovodňových opatření

Pro zajištění dostatečné protipovodňové ochrany na tocích mimo administrativní hranice hl. město Prahy je důležité zabezpečit koordinaci všech subjektů, na jejich území se jednotlivé části toků nacházejí. Protipovodňová opatření jako celek pak budou lépe a efektivně fungovat.

Aktivity:

  • Zprůtočnění koryt vodních toků
  • Zvýšení retenčního potenciálu krajiny
  • Zlepšení přirozených rozlivů vody v krajině
  • Zadržení srážkové vody v krajině a její další využití
  • Obnova, výstavba, rekonstrukce a modernizace vodních děl určených k povodňové ochraně

 

Opatření 2.1.2: Realizace opatření pro řešení povodní

Vybudování komplexního preventivního systému ochrany proti povodním je klíčovým k řešení ochrany před povodněmi Pražské metropolitní oblasti jako celku.

Aktivity:

  • Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni
  • Analýzy odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
  • Digitální povodňové plány pro území PMO nebo jeho části

 

Výpis dokumentů

 

 

Výzva č. 24 - Realizace opatření pro řešení povodní II - výzva ukončena

23.5.2019 16:00

Zápis z pracovní skupiny Opatření pro řešení povodní

5.9.2017 13:47

Stáhnout

Prezentace z pracovní skupiny Opatření pro řešení povodní

5.9.2017 12:34

Stáhnout

Více

Bližší informace o aktuálních výzvách nositele ITI Zjisti více

Přečtěte si také: