Kulatý stůl k tvorbě Strategie ITI PMO 2021+

25.10.2021

 Tvorba kritérií pro prioritizaci projektů v rámci Strategie ITI PMO 2021-2027