Výzvy řídícího orgánu

OPŽP Výzva č. 83 Opatření pro řešení povodní - integrované projekty ITI

Termíny předkládání žádostí o podporu:

  16. 1. 2017 – 2. 1. 2019

Téma:

  Opatření pro řešení povodní
Odkaz:   http://www.opzp.cz/vyzvy/83-vyzva

 

Dokumenty:

   

Text výzvy (k 16. 1. 2017)

Stáhnout

Hodnotící kritéria - specifický cíl 1.4 (výzva č. 83)

Stáhnout

OPŽP Výzva č. 82 Budování protipovodňových opatření - integrované projekty ITI

Termíny předkládání žádostí o podporu:

  16. 1. 2017 – 2. 1. 2019

Téma:

  Protipovodňová opatření
Odkaz:   http://www.opzp.cz/vyzvy/82-vyzva

 

Dokumenty:

   

Text výzvy (k 16. 1. 2017)

Stáhnout

Hodnotící kritéria - specifický cíl 1.3 (výzva č. 82)

Stáhnout

IROP Výzva č. 50 Udržitelná doprava - integrované projekty ITI

Termíny předkládání žádostí o podporu:

  15. 09. 2016 – 31. 12. 2019

Téma:

  Doprava
Odkaz:   https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-50-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-ITI

 

Dokumenty:

   

Text výzvy (k 4. 8. 2017)

Stáhnout

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce ( k 4. 8. 2017)

Stáhnout

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce (k 4. 8. 2017)

Stáhnout

IROP Výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI

Termíny předkládání žádostí o podporu:

  5. 1. 2017 – 31. 10. 2022

Téma:

  Školství
Odkaz:   http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI

 

Dokumenty:

   

Text výzvy (k 19.1.2017)

Stáhnout

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 19.1.2017)

Stáhnout

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce (k 19.1.2017)

Stáhnout

IROP Výzva č. 58 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI

Termíny předkládání žádostí o podporu:

  10. 11. 2016 – 31. 12. 2019

Téma:

  Školství
Odkaz:   http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-58-Infrastruktura-pro-predsk-vzdelavani-integr-proj-ITI

 

Dokumenty:

   

Text výzvy (k 4. 10. 2017)

Stáhnout

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 4.10.2017)

Stáhnout

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce (k 4.10.2017)

Stáhnout

OP PPR Výzva č. 16 – ITI – Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy

Termíny předkládání žádostí o podporu:

  31. 8. 2016 – 30. 3. 2018

Téma:

  Městská veřejná doprava - Praha
Odkaz:   http://www.prahafondy.eu/cz/opppr/vyzvy/vyhlasene-vyzvy/1462_vyhlaseni-vyzvy-c.-16---iti---zvysovani-atraktivity-uzivani-mestske-verejne-dopravy.html

 

Dokumenty:

   

 

Text výzvy (k 31. 8. 2016)

Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce

Stáhnout

Kritéria pro hodnocení

Stáhnout

IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty ITI

Termíny předkládání žádostí o podporu:

  23. 8. 2016 – 31. 12. 2019

Téma:

  Silnice
Odkaz:   http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-42-Vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy-integrovane-projek

 

Dokumenty:

   

Text výzvy (k 4. 10. 2017)

Stáhnout

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (k 2. 6. 2017)

Stáhnout

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce (k 2. 6. 2017)

Stáhnout