Novinky

Novinky

Školství a sociální problematika

Vážení žadatelé, dovolujeme si Vás informovat, že je nadále v platnosti informace, že v rámci ITI Pražské metropolitní oblasti nedisponujeme finanční alokací pro oblast školství a sociální problematiky.

Vyhlášení výzev ITI 2021+

Byly vyhlášeny výzvy nositele ITI Pražské metropolitní oblasti pro sběr projektových záměrů
v rámci operačního programu Doprava.

Více viz aktuální výzvy.

Opd

Vyhlášení výzev ITI 2021+

Byly vyhlášeny výzvy nositele ITI Pražské metropolitní oblasti pro sběr projektových záměrů
v oblasti dopravy a cestovního ruchu.

Více viz aktuální výzvy.

Logo ITI

Vyhlášení výzev ITI 2021+

Byly vyhlášeny výzvy nositele ITI Pražské metropolitní oblasti pro sběr projektových záměrů
v oblasti dopravy a e-Governementu.

Více viz aktuální výzvy.

Logo ITI

Vyhlášení výzev ITI 2021+

Byly vyhlášeny výzvy nositele ITI Pražské metropolitní oblasti pro sběr projektových záměrů
v oblasti kultury a cestovního ruchu.

Více viz aktuální výzvy.

Logo ITI

Vyhlášení výzev ITI 2021+

Byly vyhlášeny výzvy nositele ITI Pražské metropolitní oblasti pro sběr projektových záměrů
v oblasti kultury a cestovního ruchu.

Více viz aktuální výzvy.

Logo ITI

Vyhlášení výzev ITI 2021+

Byly vyhlášeny výzvy nositele ITI Pražské metropolitní oblasti pro sběr projektových záměrů
v oblasti dopravy a veřejných prostranství.

Více viz aktuální výzvy.

Logo ITI

Hodnotící kritéria a harmonogram výzev pro rok 2022

V IROP 2 byla schválena sada hodnotících kritérií a harmonogram výzev pro rok 2022.

První výzvy budou vypsány na konci července 2022.

Bližší informace naleznete na tomto odkaze.

Harmonogram výzev IROP