Výzvy zprostředkujícího subjektu ITI

Výzva č. 10 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T II.

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

1. 2. 2018 - 16:00

1. 2. 2018 - 16:00

1. 2. 2018 - 16:00

30. 4. 2018 - 16:00

Téma:

 

Silniční infrastruktura

     

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 10 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T II.

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_silnice

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_silnice

Stáhnout

Výzva č. 9 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

5. 10. 2017 - 16:00

5. 10. 2017 - 16:00

4. 12. 2017 - 16:00

29. 12. 2017 - 16:00

Téma:

 

Terminály a P+R

     

Revize textu výzvy k 17. 10. 2017

Revize textu výzvy k 10. 10. 2017

Z technických důvodů byla výzva ZS ITI č. 9 vyhlášena o 3 dny později, než bylo avizováno ve výzvě nositele ITI č. 12, tedy 5. 10. 2017.

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 9 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_terminály a P+R

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_terminály a P+R

Stáhnout

Výzva č. 7 - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

28. 6. 2017 - 16:00

1. 7. 2017 - 16:00

29. 9. 2017 - 16:00

31. 10. 2017 - 16:00

Téma:

 

Modernizace vozového parku

     

Revize textu výzvy k 27. 9. 2017

Revize textu výzvy k 16. 8. 2017

Revize textu výzvy k 4. 8. 2017

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 7 - Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_modernizace vozového parku

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_modernizace vozového parku

Stáhnout

Výzva č. 6 - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

28. 6. 2017 - 16:00

1. 7. 2017 - 16:00

9.10. 2017 - 16:00

31. 10. 2017 - 16:00

Téma:

 

Cyklodoprava

     

Revize textu výzvy k 21. 8. 2017

Revize textu výzvy k 16. 8. 2017

Revize textu výzvy k 4. 8. 2017

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 6 - Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_cyklodoprava

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_cyklodoprava

Stáhnout

Výzva č. 8 - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

28. 6. 2017 - 16:00

1. 7. 2017 - 16:00

29. 9. 2017 - 16:00

29. 12. 2017 - 16:00

Téma:

 

Telematika

     

Revize textu výzvy k 16. 8. 2017

Revize textu výzvy k 4. 8. 2017

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 8 - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_telematika

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_modernizace vozového parku

Stáhnout

Výzva č. 5 - Rozšíření technického vybavení středních škol

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

2. 5. 2017 - 16:00

2. 5. 2017 - 16:00

2. 5. 2017 - 16:00

30. 9. 2017 - 16:00

Téma:

 

Střední vzdělávání

     

Revize textu výzvy k 27. 9. 2017

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 5 - Rozšíření technického vybavení středních škol

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_střední školy

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_střední školy

Stáhnout

Výzva č. 4 - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

14. 4. 2017 - 16:00

14. 4. 2017 - 16:00

17. 7. 2017 - 16:00

31. 8. 2017 - 16:00

Téma:

 

Základní vzdělávání

     

Revize textu výzvy k 18. 5. 2017

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 4 - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_základní školy

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_základní školy

Stáhnout

Výzva č. 3 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy v zázemí Prahy - výzva ukončena

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

14. 4. 2017 - 16:00

14. 4. 2017 - 16:00

14. 4. 2017 - 16:00

31. 7. 2017 - 16:00

Téma:

 

Terminály

     

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 3 - Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy v zázemí Prahy

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_terminály

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_terminály

Stáhnout

Výzva č. 2 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+:

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

 1. 4. 2017 - 16:00

 1. 4. 2017 - 16:00

 1. 4. 2017 - 16:00

30. 6. 2017 - 16:00

Téma:

 

Silniční infrastruktura

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 2 - Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů_ZS ITI PMO_silnice

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti_ZS ITI PMO_silnice

Stáhnout

Výzva č. 1 - Budování kapacit předškolního vzdělávání

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI:

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:

 

 1. 4. 2017 - 16:00

 1. 4. 2017 - 16:00

24. 4. 2017 - 16:00

30. 6. 2017 - 16:00

Téma:

 

Předškolní vzdělávání

   

 

Revize textu výzvy k 11. 4. 2017

Zprostředkující subjekt - Výzva č. 1 - Budování kapacit předškolního vzdělávání

Stáhnout

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI Pražské metropolitní oblasti_MŠ

Stáhnout

Příloha č. 2 - Osnova studie proveditelnosti - doplňující informace pro hodnocení prováděné ZS ITI PMO_MŠ

Stáhnout