Slovníček vybraných pojmů a zkratek pro programové období 2014 - 2020

Filtr pojmů a zkratek
Vše A C D E F I J K M N O P R S T U V Z

MMR – NOK

Národní orgán pro koordinaci, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MMR – ORSP

Odbor rozvoje a strategie regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MP

Metodický pokyn

MPIN

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020

MS2014+

Monitorovací systém pro programové období 2014-2020

MZe

Ministerstvo zemědělství

NČI 2014+

Národní číselník indikátorů pro programové období 2014–2020

NDÚD

Národní dokument k územní dimenzi

NSK

Národní stálá konference

NS MAS ČR

Národní síť Místních akčních skupin ČR