Slovníček vybraných pojmů a zkratek pro programové období 2014 - 2020

Filtr pojmů a zkratek
Vše A C D E F I J K M N O P R S T U V Z

OP

Operační program

OP D

Operační program Doprava

OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP PPR

Operační program Praha – pól růstu ČR

OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP Z

Operační program Zaměstnanost

OP ŽP

Operační program Životní prostředí

PCO

Platební a certifikační orgán

PRV

Program rozvoje venkova

RAP

Regionální akční plán SRR